User Avatar

8.1.Kanons.Kanonu daudzveidība. Kā sacerēt savu kanonu. Pahelbels. Hendelis. Bahs.

Lifetime
8. klase
1 nodarbība
0 quizes
45 klienti

Iepazīsi dažādus kanonu veidus; Hendeļa oratoriju “Mesija”.

Salīdzināsi dažādus faktūru  un kanonu veidus pēc dzirdes un nošu pierakstā.

Novērtēsi Baha, Hendeļa un Pahelbela daiļrades.

Izpratīsi kā no jebkura skaņdarba var izveidot kanonu.

Analizēsi kanonu un faktūru uzbūvi.

Iemācīsies: izveidot pats savu ritma kanonu; atskaņot dažādus kanonu veidus, par pamatu ņemot latviešu tautasdziesmu “Bēdu manu lielu bēdu”; dziedāt kānonā Raimonda Paula dziesmu “Tā es tevi mīlēšu”.