Visaskola.lv

Katrai klasei, katrai tēmai Skola 2030 mūzikas priekšmeta materiāli programmai, gan skolotājiem, gan skolēniem.

Nekādi citi papildus
materiāli nav nepieciešami!

Visi materiāli pieejami vienkopus visaskola.lv:

Prezentācijas

Video un audio piemēri

Uzdevumi un pārbaudījumi

Notis

Nepārtraukts mācību process

Mācību process nepārtrūkst arī tad, ja mūzikas skolotājs kādu iemeslu pēc nevar novadīt kādu nodarbību, jo šeit apkopotie materiāli ir pieejami divos veidos:

Skolēniem tieši tāpat ir nodrošināta iespēja nepārtraukt mācību procesu, ja kādu iemselu dēļ nācies kavēt klātienes nodarbības skolā.