• Sākums
  • Skola 2030
  • Mūzika
  • 7.2. Ģimenes godi. Kā atspoguļojas ģimenes godi Latvijas komponistu daiļradē, folkloras un postfolkloras grupu priekšnesumos?
User Avatar

7.2. Ģimenes godi. Kā atspoguļojas ģimenes godi Latvijas komponistu daiļradē, folkloras un postfolkloras grupu priekšnesumos?

Lifetime
7. klase
1 nodarbība
0 quizes
7 klienti

Iepazīsi kas ir folklora; Dainu skapi; apdziedāšanās dziesmas

Salīdzināsi folkloru ar postfokloru; dažādus festivālus; latviešu komponistu skaņdarbus veltītus ģimenes godiem

Novērtēsi folkloras festivālu Baltica; grupas “Iļģi” dailradi

Izpratīsi ko sevī ietver folklora; latviešu ģiemenes godus; krustabu norisi

Analizēsi ko nozīmē vārds “folklora”; tautasdziesmu iedalījumu

Iemācīsies dziedāt dziesmas “Div’ pļaviņas es nopļāvu”, “Aijā žūžū lāča bērni”, “Ai, jel manu vieglu prātu”, “Nu, ardievu, Vidzemīte”, “Rīga dimd”