• Sākums
  • Skola 2030
  • Mūzika
  • 7.1. Ritms, mūzika, kustības. Kā es varu apgūtos ritma elementus izmantot savas radošās idejas realizācijai?
User Avatar

7.1. Ritms, mūzika, kustības. Kā es varu apgūtos ritma elementus izmantot savas radošās idejas realizācijai?

Lifetime
7. klase
1 nodarbība
0 quizes
7 klienti

Iepazīsi no kā rodas ritms; smagās un vieglās taktsdaļas

Salīdzināsi nošu un ritma pierakstu; divdaļīgu, trīsdaļīgu un mainīgo metru

Novērtēsi ritma un tempa nozīmi mūzikā un ārpus tās

Izpratīsi kā tiek iedalītas nošu  un paužu vērtības;

Analizēsi matemātiskos vienādojumus ar nošu vērtībām; kā veidojas taktsmērs; ritma diktātus

Iemācīsies dziedāt dziesmas “Ģērbies saule sudrabota”, “Āvu, āvu baltas kājas”, “Trīs vīri kādreiz gija” ar ritma pavadījumu; dziedāt dziesmu “Genoveva” rubato tempā ar kustībām