User Avatar

6.4. Populārā mūzika Ziemassvētkos

Lifetime
6. klase
1 nodarbība
0 quizes
7 klienti

Iepazīsi citu valstu Ziemassvētku mūzikas piedāvājumu

Salīdzināsi populāru mūziķu daiļradi Ziemassvēkos

Novērtēsi ritma diktāta atbilstību dziesmas pavadījumam

Izpratīsi pavadījuma burtu nozīmi basa atslēgā

Analizēsi arnažējumus Ziemassvētku dziesmām

Iemācīsies dziedāt dziesamas “Zvaniņš skan”