User Avatar

6.3. Cilvēka rakstura īpašību un emociju atspoguļojums mūzikā

Lifetime
6. klase
1 nodarbība
0 quizes
7 klienti

Iepazīsi vairākus skaņdarbus ar dažādām emociju izpausmēm; savas balss diapazonu

Salīdzināsi dažādas emocijas mūzikā; vijoles un basa atslēgas

Novērtēsi mūzikas valodas iespējas; mūzikas sniegtās emocijas

Izpratīsi savas emocijas klausoties mūziku; dažādu oktāu mūzikas nošu pierakstu

Analizēsi mūzikas izteiksmes līdzekļus dažādām emociju izpausmēm; dažādas oktāvas klaviatūrā

Iemācīsies dziedāt latviešu tautasdziesmu “Bēdu manu, lielu bēdu” dažādās tonalitātēs un skaņkārtās; dziedāt J.Kalniņa un V.Plūdoņa dziesmu “Lai līgo lepna dziesma”