• Sākums
  • Skola 2030
  • Mūzika
  • 5.7. Dziesmu un deju svētki. Kā var piedzīvot Dziesmu un deju svētkus? Kāda nozīme katra cilvēka dzīvē ir mākslinieciskajai pašizpausmei?
User Avatar

5.7. Dziesmu un deju svētki. Kā var piedzīvot Dziesmu un deju svētkus? Kāda nozīme katra cilvēka dzīvē ir mākslinieciskajai pašizpausmei?

Lifetime
5. klase
1 nodarbība
0 quizes
7 klienti

Iepazīsi Dziesmu svētku norisi, augstāko mūzikas mācību iestādi

Salīdzināsi kopkori un parastu kori, Dziesmu svētku virsdiriģentus

Novērtēsi koru veidus, jaundarbus

Izpratīsi ritenuto un accelerando

Analizēsi Dziesmu svētku repertuāru, Dziesmu svētku gājienu

Iemācīsies dziesmas “Manai dzimtenei”, “Krauklīts sēž ozolā”, “Dvēseles dziesma”