User Avatar

5.5. Kora mūzika pasaulē un Latvijā. Kāda ir mana kora dziedāšanas pieredze?

Lifetime
5. klase
1 nodarbība
0 quizes
7 klienti

Iepazīsi aleatoriku, glissando, Latvijas profesionālos un amatieru korus, trioli

Salīdzināsi profesionālus un amatieru korus

Novērtēsi dziesams tonalitātes pēc dzirdes

Izpratīsi a cappella dziedāšanu

Analizēsi mažora un minora pamata pavadījuma burtus

Iemācīsies dziedāt dziesmas “Laimes vēlējums” jeb “Daudz baltu dieniņu”, “Rīga dimd”, “Esam un būsim”