• Sākums
  • Skola 2030
  • Mūzika
  • 5.4. Ziemassvētki. Kā, dziedot korī un klausoties kora mūziku, Ziemassvētkos var piedzīvot dažādas noskaņas?
User Avatar

5.4. Ziemassvētki. Kā, dziedot korī un klausoties kora mūziku, Ziemassvētkos var piedzīvot dažādas noskaņas?

Lifetime
5. klase
1 nodarbība
0 quizes
37 klienti

Iepazīsi koru veidus

Salīdzināsi dažādu melodiju diapazonus

Novērtēsi cilvēka balss diapazonus

Izpratīsi paralēlās tonalitātes

Analizēsi mažoru un minoru alterācijas zīmju sistēmu

Iemācīsies dziedāt dziesmas “Klusa nakts, svēta nakts”, “Sidrabiņa lietiņš lija”, “Ak, eglīte”