• Sākums
  • Skola 2030
  • Mūzika
  • 5.2. Daba kamermūzikā. Ar kādiem mūzikas izteiksmes līdzekļiem komponisti atklāj dabas skaistumu kamermūzikā?
User Avatar

5.2. Daba kamermūzikā. Ar kādiem mūzikas izteiksmes līdzekļiem komponisti atklāj dabas skaistumu kamermūzikā?

Lifetime
5. klase
1 nodarbība
0 quizes
7 klienti

Iepazīsi burtu apzīmējumus mūzikā; kas ir kamermūzika; latviešu komponistu Pēteri Vasku

Salīdzināsi alterācijas zīmes trasponējot dažādās tonalitātēs; dažādas akordu secības; dažādus izpildītājmāksliknieku sastāvus

Novērtēsi burtu apzīmējumu pielietojumu mūzikā; kādi instrumenti atbilst dažādām dabas ainavām

Izpratīsi alterācijas atsaukuma zīmes, bekara pielietojumu; burtu akorda uzbūvi; kā var atrast sev vajadzīgo dziesmu internetā

Analizēsi pēc dzirdes mūzikas atbisltību dabai, tonikas trīsskaņa pakāpes; dažādus ansambļu sastāvus

Iemācīsies dziedāt dziesmas “Mākonītis un Mākonīte”, “Genoveva”, “Mākonis”, “Upe nesa ozoliņu”, “Div’ pļaviņas es nopļāvu”