User Avatar

4.9. Mūzika. Mīlestība. Ģimene. Kā radīt muzikālus svētkus ģimenei?

Lifetime
4. klase
1 nodarbība
0 quizes
38 klienti

Iepazīsi vienvārda tonalitātes; intervālus sekstu, septīmu, oktāvu un prīmu

Salīdzināsi oriģināldziesmas un tautasdziesmas

Novērtēsi oriģināldziesmas un tautasdziemsas; lielus, mazus un tīrus intervālus

Izpratīsi paralēlās un vienārda tonalitātes; intervālu apzīmējumus

Analizēsi oriģināldziesmas un tautasdziesmas; intervālu uzbūvi

Iemācīsies dziedāt “Nepareizo dziesmu”, “Novij man māmuliņa”, “Jautrais dancis”. “Dar’ man tēvis pastaliņas”, “Es savai māmiņai”, “Mammu, es gribu”, “Veltījums mīlestībai”