User Avatar

4.8. Populāras Baltijas un Ziemeļvalstu dziesmas bērniem.

Lifetime
4. klase
1 nodarbība
0 quizes
7 klienti

Iepazīsi Baltijas valstu dziesmas

Salīdzināsi Ziemeļvalstu un Baltijas dziesmas

Novērtēsi transopnēšanas un intervālu nozīmi, dziesmas “Jūra krāc un vēji pūš”, “Div dzelteni kumeliņi”, “Jūriņ prasa smalku tīklu”

Izpratīsi intervālus T4 un T5, apzīmējumu T53

Analizēsi dažādus intervālus

Iemācīsies dziedāt dziesmas “Div pļaviņas es nopļāvu”, “Iesēju āboliņ”, “Šūpojiesi tautu meita”, “Kar brālīti šūpolītes”, “Kalna galā ganiņš dzied”, “Vai tādeļi nedziedāju”, “Dziedošais zēns”