User Avatar

4.7. Mūzika animācijas filmās. Kā tiek radīta mūzika animācijas filmām?

Lifetime
4. klase
1 nodarbība
0 quizes
7 klienti

Iepazīsi taktsmēru 6/8,animācijas filmu uzbūvi praksē

Salīdzināsi animācija ar un bez skaņas, minora un mažora toņu pustoņu attiecības

Novērtēsi mažora un minora trīsskaņus. vienbalsīgus un daudzbalsīgus instrumentus, animācijas filmas “Kabata” mūziku

Izpratīsi kā tiek veidota animacijas filma, trīsskaņu uzbūvi

Analizēsi vienas taksts summas dažados taktsmēros, llielus un mazus intervālus

Iemācīsies dziesmas “Lai ir!”, “Jūriņ prasa smalku tīklu”, “Reiz bija, reiz bija”