• Sākums
  • Skola 2030
  • Mūzika
  • 4.6. Opera un balets. Kā iepazīt operu un baletu ar mūzikas un citu mākslas veidu palīdzību?
User Avatar

4.6. Opera un balets. Kā iepazīt operu un baletu ar mūzikas un citu mākslas veidu palīdzību?

Lifetime
4. klase
1 nodarbība
0 quizes
37 klienti

Iepazīsi taktsmēru 3/8, komponistu V.A.Mocartu

Salīdzināsi teātri, operu un baletu, dažādas pasaules operu ēkas

Novērtēsi dažādas operas un baleta ainas

Izpratīsi operas sastāvdaļas

Analizēsi operas un baleta uzbūvi un saturu

Iemācīsies dziedāt dziesmas “Cīruli, cīruli”, “SIjā auzas tautu meita”