User Avatar

4.2. Daba folklorā, dziesmās, un instrumentālajā mūzikā.

Lifetime
4. klase
1 nodarbība
0 quizes
7 klienti

Iepazīsi dažādas ritma zilbes; mūzikas matemātiku; pantu formu; rondo formu

Salīdzināsi kas tev dabā patīk vairāk: dažādas nošu vērtības; dažādas ritma zilbes; mūzikas un vēdera matemātiku; muzikālos piemērus dažādās tonalitātēs; dažādas mūzikas formas; dažādus tembrus

Novērtēsi mūzikas nozīmi dabā; rondo formu; pantu formu; 2/4 taktsmēru

Izpratīsi kādi izteiksmes līdzekļi atspoguļo dažādas dabas parādības; dažādas nošu vērtības; dažādas ritma zilbes; mūzikas matemātiku; mūzikas transponēšanas principus

Analizēsi pēc dzierdes, kā tiek atainota daba instrumentālajā mūzikā; dažādas nošu vērtības; dažādas ritma zilbes; mūzikas matemātiku; mūzikas piemērus dažādās tonalitātēs; dažādus tembrus

Iemācīsies dziedāt dziesmas “Tik un tā”, “Rindām auga ozoliņi”, “Saule brida rudzu lauku”, “Jūra krāc un vēji pūš”, “Div’ dzelteni kumeliņi”;  ar savu ķermeni atainot lietu un pērkonu; nošu pierakstu; ritma pierakstu