User Avatar

4.1. Mājas. Šūpuļdziesmas. Mājas muzicēšanas tradīcijas.

Lifetime
4. klase
1 nodarbība
0 quizes
36 klienti

Iepazīsi skaņkārtu pakāpes, notis, uzbūvi, alterācijas zīmes, Diezs

Salīdzināsi dažādas skaņkārtas notīs un klaviatūrā

Novērtēsi šūpuļdziesmu nozīmīgumu cilvēka personīgajā izaugsmē

Izpratīsi transponēšanas nozīmīgumu

Analizēsi mažora uzbūvi toņos un pustoņos

Iemācīsies dziedāt dažādās skaņkārtās šūpuļdziesmas “Guli, guli mazais šmuli”, “Velc pelīte saldu miegu”, “Aijā žūžū”, “Miega dziesma”, “Circenīša Ziemassvētki”.